Tụ khí

Tụ khí là sự tương tác vật lý của các dạng vật chất và môi trường bên ngoài. Khí chính là năng lượng sinh ra bởi tương tác giữa con người với đồ vật và môi trường xung quanh.

Khí trong nhà sẽ có khí âm và khí dương. Khí dương bắt nguồn từ tương tác của con người với đồ vật, ví dụ như cách bố trí, di chuyển đồ nội thất... Khí âm phụ thuộc vào cấu trúc và thiết kế ngôi nhà sinh ra.

Tụ khí chính là việc năng lượng tập trung tại 1 vị trí hay một khoảng không nhất định. Nhà tụ khí thường tốt cho gia chủ. Tuy nhiên nếu đón quá nhiều khí sẽ lợi bất cập hại. 

Những căn nhà không tụ khí hoặc có năng lượng xấu đều không có lợi cho người ở. Lâu dần sẽ gây ra những hiệu ứng không tốt lành.

Xưởng Gốm bat tràng

Xưởng Gốm bat tràng

9.6/10 188 bình chọn