Ngũ hành

Ngũ hành là một từ Hán Việt. Trong đó, "Ngũ" nghĩa là năm, "Ngũ Hành" nghĩa là 5 hành tố gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ.

ngũ hành âm dương

Theo triết học cổ Trung Hoa, ngũ hành chi phối vạn vật, quyết định đến sự tồn tại của nhân loại. 

Trong đó, Nước (hành Thủy), Đất (hành Thổ), Lửa (hành Hỏa), cây cối (hành Mộc), Kim loại (hành Kim). 

Mối quan hệ tương Sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Mối quan hệ tương Khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Nhìn chung, ngũ hành không bao giờ tự mất đi mà cứ tồn tài mãi mãi theo thời gian và không gian. Ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống ở nhiều phương diện khác nhau như: con số, màu sắc, phương hướng, thiên can, địa chỉ, bát quái.... 

Xưởng Gốm bat tràng

Xưởng Gốm bat tràng

9.6/10 188 bình chọn