Chồng lò là gì?

Sản phẩm mộc/ hàng phơ sau quá trình gia công hoàn chỉnh bắt đầu được xếp được đưa vào lò nung gọi là “chồng lò”.

Việc xếp sản phẩm trong lò nung theo trật tự hoặc quy tắc nào là tuỳ thuộc theo hình dáng kích cỡ sản phẩm và hình dáng kích, cỡ của bao nung.

Nguyên tắc “chồng lò” là dựa trên khả năng tận dụng triệt để không gian trong lò vừa tiết kiệm được nhiên liệu mà lại đạt hiệu nhiệt cao. 


Bởi cấu tạo của mỗi loại lò nung gốm khác nhau nên việc chồng lò theo từng loại lò lại có đặc điểm riêng và tùy theo kinh nghiệm của người làm.

Đối với loại lò ếch, người ta xếp sản phẩm từ gáy lò ra tới cửa lò, còn đối với loại lò đàn thì người ta xếp sản phẩm từ bích thứ 2 đến bích thứ 10. Ở bầu đầu tiên nơi dành để đốt nhiên liệu. 

Sản phẩm được xếp trong lò bầu giống như lò đàn. Riêng đối với lò hộp, tất cả các sản phẩm đều được đặt trong các bao nung hình trụ không đậy nắp và xếp chồng cao dần từ đáy lên nóc, xung quanh tường lò và chỗ khoảng trống giữa các bao nung đều được chèn các viên than.


 Xem thêm

>>> Lò đàn là gì?

>>> Lò bầu là gì?

>>> Lò ếch là gì?

Xưởng Gốm bat tràng

Xưởng Gốm bat tràng

9.6/10 188 bình chọn